Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

Трето плащане към пострадали лица по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик", стартира през август 2023 г.

28 Юли 2023

Гаранционният фонд организира поредно трето плащане на обезщетения по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик" (в несъстоятелност). В рамките на този етап ще бъдат изплатени 60 броя обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, уредени  чрез извънсъдебни споразумения между пострадалите лица и ликвидаторите на ЗК „Олимпик. Общата стойност на обезщетенията, които ще бъдат изплатени, възлиза на 3 469 601 лв. Плащанията ще се извършат по списък, предоставен на Гаранционния фонд от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“.

Третият етап на плащания ще бъде осъществен през месец Август 2023 г., след приключване на предприетите организационни и административни действия. Дължимите суми ще бъдат преведени от Гаранционния фонд по банков път на увредените лица, по посочените от тях банкови сметки в производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“. Във връзка с плащанията заинтересованите лица следва своевременно да уведомят ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ за промени в обявените пред тях обстоятелства, свързани с промяна на банкова сметка и/или пълномощници на тел. 02/902-09-00; 0877885038 или имейл officebg@olympicins.eu

С плащането по поредния трети списък на ликвидаторите се удовлетворяват общо 392 броя претенции към българския клон на ЗК "Олимпик", а общата стойност на плащанията по тях възлиза на 12 030 340 лв. Понастоящем кипърският Гаранционен фонд е започнал частично да възстановява извършените плащания от българския Гаранционен фонд по първия списък, предоставен от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“.

Процесът по изплащане на обезщетения на увредените лица ще продължи и занапред, като Гаранционният фонд активно е ангажиран със защитата на  интересите на увредените лица и изплащането на дължимите им суми и други задължения.

Заинтересованите лица следва да отчитат, че динамиката на плащанията във времето, броят удовлетворени претенции, размерът на обезщетенията и други условия зависят от дейността на ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ и тяхната активна комуникация с лицата, претендиращи да получат дължимо обезщетение, както и от оспорванията, които прави кипърският Гаранционен фонд и правното им разрешаване.