Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

Прекратява се членството на бюрата Зелена карта на Русия, Беларус и Иран в системата на Съвета на бюрата (CoB)

20 Юни 2023

Съветът на бюрата (CoB), на свое общо събрание, проведено през юни 2023, е взел  решение за преустановяване членството на бюрата Зелена карта на следните държави:

- Русия, считано от 30 юни 2023 г. за неопределен период;

- Беларус, считано от 30 юни 2023 г. за неопределен период;

- Иран, считано от 1 януари 2024 г. за неопределен период.

От посочените дати, трансграничният трафик между изброените държави и всички  страни-членки на системата Зелена карта ще подлежи на изискване за гранична застраховка.

 

От страна на Русия и на Беларус е представена информация относно разпоредбите в съответните държави за предоставянето на гранична застраховка.

Информация относно издаване и ползване на гранична застраховка при влизане на територията на Русия:

 • В Русия няма стандартна гранична застраховка. В съответствие с руския закон, регулиращ Гражданска отговорност на автомобилистите, водачите на МПС, влизащи на територията на Русия без сертификат Зелена карта или идващи от държава, която не е член на системата Зелена карта, са задължени да закупят национална (местна) застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
 • Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да бъде сключена за периода на временно пребиваване, но не може да има срок на валидност по- малко от 5 дни.
 • Застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се издава на руски език.
 • По правило, пунктовете за продажба на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се намират в рамките на 500 метра от всеки граничен контролно-пропускателен пункт, отворен за международен транспорт, и са достъпни 24/7.
 • Потвърдени пунктове за продажба на застраховка „Гражданска отговорност“

           - Граничен пункт Брусничное, Ленинградска област – застрахователи:  21 век

           - Граничен пункт Ивангород, Ленинградска област – застрахователи:  Алфастрахование, 21 век, Ренесанс

           - Граничен пункт Светогорск, Ленинградска област – застрахователи:  21 век

           - Граничен пункт Торфяновка, Ленинградска област – застрахователи:  21 век

           - Граничен пункт Бурачки, Псковска област– застрахователи:  Алфастрахование,  21 век

           - Граничен пункт Liuttya, Република Карелия – застрахователи:  Ренесанс

           - Граничен пункт Советск, Калининградска област– застрахователи: Алфастрахование,  21 век

 • Броят на пунктовете за продажба зависи от нивото на търсене и входящия трафик и подлежи на промяна.

 

Информация относно издаване и ползвана на гранична застраховка при влизане на територията на Беларус:

 • При влизане на територията на Република Беларус водачите на автомобили с чужда регистрация, които не притежават валидна зелена карта за територията на републиката, са длъжни да закупят гранична застраховка от белоруска застрахователна компания за целия период на движение на територията на страната.
 • Гранична застраховка може да бъде сключена на всички гранични пунктове, намиращи се на държавната граница на Беларус. Полицата трябва да е с валидност най-малко 15 дни.
 • В случай на липса на валидна зелена карта, покриваща територията на Беларус и пропуск да бъде сключена гранична застраховка при влизане на територията на Беларус, водачите на МПС с чужда регистрация са длъжни да сключат застраховка ГО на автомобилистите с беларуска застрахователна компания.
 • Полицата по застраховка ГО на автомобила трябва да е валидна за целия период на движение на чуждестранния автомобил на територията на Беларус. Застрахователната полица по ГО може да бъде издадена с период на валидност най-малко един месец.
 • При напускане на територията на Република Беларус, чуждестранният водач е длъжен да представи на граничния пункт на представител на граничните или митническите власти застрахователен сертификат, валиден за територията на Република Беларус; или застрахователна полица, потвърждаваща сключването на договор за гранична застраховка; или сертификат за сключен застрахователен договор за ГО на автомобилистите за територията на Република Беларус.
 • Договори за гранична застраховка се сключват със следните застрахователни компании:

         - Belgosstrakh (www.bgs.by; info@bgs.by);

  -Belarusian Republican Unitary Enterprise Eximgarant of Belarus (www.beg.by; info@eximgarant.by; inbox@eximgarant.by);

 • Договори за застраховка ГО за страната се сключват с двете горепосочени компании , както и със следните застрахователни компании:

       - TASK (www.task.by; office@task.by);

       - PromTransInvest (www.promtransinvest.by; inform@promtransinvest.by);

       - Belneftestrakh (www.bns.by; insurance@bns.by); -

       - Asoba (www.asoba.by; office@asoba.by)

 • Водачите на МПС с чуждестранна регистрация без валидна полица за гранична застраховка или за национална застраховка ГО на автомобилистите, подлежат на административна отговорност по Част 5 от член 18.19 от Закона на Република Беларус за административни нарушения.