Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

От 1 юни 2023 г. са прекратяват споразуменията между бюрата Зелена карта на Русия и на Беларус със съответните бюра в държавите от ЕИП, Швейцария и Обединеното кралство

19 Април 2023

Съветът на бюрата (СОВ) информира своите членове, че считано от 1 юни 2023 г., ще бъдат прекратени двустранните споразумения между бюрото Зелена карта на Русия  и бюрата Зелена карта на страните от ЕИП, Швейцария и Обединеното кралство. Същото се отнася и до бюрото Зелена карта на Беларус. В резултат, от 1 юни 2023 г.  трансграничният трафик между тези държави ще подлежи на гранична застраховка.

Също така, Надзорният съвет на Съвета на бюрата е взел решение за прекратяване на членството на бюрото Зелена карта на Русия в системата Зелена карта, считано от 30 юни 2023 г, което предстои да бъде одобрено на Общото Събрание на Съвета на бюрата.  При одобрение, трафикът между всички страни-членки на системата Зелена карта и Русия ще подлежи на изискване за гранична застраховка, считано от тази дата.

По отношение на бюрото Зелена карта на Беларус Надзорният съвет на Съвета на бюрата ще направи официално предложение до Общото Събрание за 2023г. за прекратяване на членството на Беларус в системата Зелена карта. В зависимост от решението на Общото събрание, трафикът между страните-членки на системата Зелена карта и Беларус е възможно също да подлежи на изискване за гранична застраховка, считано от датата на влизане в сила на решението на Общото събрание.

Във връзка с тези решения от страна на бюрата Зелена карта на Русия и на Беларус е представена информация относно разпоредбите в съответните две държави за предоставянето на гранична застраховка.

Информация относно издаване и ползване на гранична застраховка при влизане на територията на Русия:

 • В Русия няма стандартна гранична застраховка. В съответствие с руския закон, регулиращ Гражданска отговорност на автомобилистите, водачите на МПС, влизащи на територията на Русия без сертификат Зелена карта или идващи от държава, която не е член на системата Зелена карта, са задължени да закупят национална (местна) застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
 • Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да бъде сключена за периода на временно пребиваване, но не може да има срок на валидност по- малко от 5 дни.
 • Застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се издава на руски език.
 • По правило, пунктовете за продажба на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се намират в рамките на 500 метра от всеки граничен контролно-пропускателен пункт, отворен за международен транспорт, и са достъпни 24/7.
 • Потвърдени пунктове за продажба на застраховка „Гражданска отговорност“

           - Граничен пункт Брусничное, Ленинградска област – застрахователи:  21 век

           - Граничен пункт Ивангород, Ленинградска област – застрахователи:  Алфастрахование, 21 век, Ренесанс

           - Граничен пункт Светогорск, Ленинградска област – застрахователи:  21 век

           - Граничен пункт Торфяновка, Ленинградска област – застрахователи:  21 век

           - Граничен пункт Бурачки, Псковска област– застрахователи:  Алфастрахование,  21 век

           - Граничен пункт Liuttya, Република Карелия – застрахователи:  Ренесанс

           - Граничен пункт Советск, Калининградска област– застрахователи: Алфастрахование,  21 век

 • Броят на пунктовете за продажба зависи от нивото на търсене и входящия трафик и подлежи на промяна.

Информация относно издаване и ползвана на гранична застраховка при влизане на територията на Беларус:

 • При влизане на територията на Република Беларус водачите на автомобили с чужда регистрация, които не притежават валидна зелена карта за територията на републиката, са длъжни да закупят гранична застраховка от белоруска застрахователна компания за целия период на движение на територията на страната.
 • Гранична застраховка може да бъде сключена на всички гранични пунктове, намиращи се на държавната граница на Беларус. Полицата трябва да е с валидност най-малко 15 дни.
 • В случай на липса на валидна зелена карта, покриваща територията на Беларус и пропуск да бъде сключена гранична застраховка при влизане на територията на Беларус, водачите на МПС с чужда регистрация са длъжни да сключат застраховка ГО на автомобилистите с беларуска застрахователна компания.
 • Полицата по застраховка ГО на автомобила трябва да е валидна за целия период на движение на чуждестранния автомобил на територията на Беларус. Застрахователната полица по ГО може да бъде издадена с период на валидност най-малко един месец.
 • При напускане на територията на Република Беларус, чуждестранният водач е длъжен да представи на граничния пункт на представител на граничните или митническите власти застрахователен сертификат, валиден за територията на Република Беларус; или застрахователна полица, потвърждаваща сключването на договор за гранична застраховка; или сертификат за сключен застрахователен договор за ГО на автомобилистите за територията на Република Беларус.
 • Договори за гранична застраховка се сключват със следните застрахователни компании:

  - Belgosstrakh (www.bgs.by; info@bgs.by);

  - Belarusian Republican Unitary Enterprise Eximgarant of Belarus (www.beg.by; info@eximgarant.by; inbox@eximgarant.by); 

 • Договори за застраховка ГО за страната се сключват с двете горепосочени компании, както и със следните застрахователни компании:

  - TASK (www.task.by; office@task.by);

  - PromTransInvest (www.promtransinvest.by; inform@promtransinvest.by);

  - Belneftestrakh (www.bns.by; insurance@bns.by);

  - Asoba (www.asoba.by; office@asoba.by)

 • Водачите на МПС с чуждестранна регистрация без валидна полица за гранична застраховка или за национална застраховка ГО на автомобилистите, подлежат на административна отговорност по Част 5 от член 18.19 от Закона на Република Беларус за административни нарушения.