Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за имуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за имуществени вреди

Уреждане на претенции за обезщетение за имуществени вреди и изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от „Фонд за незастраховани МПС“

 

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция
ІІІ.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.
ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

ІІІ. Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението

  • Размерът на обезщетението за претърпени имуществени вреди се определя от Управителния съвет на Гаранционния фонд въз основа на оценка на щетите по единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства по реда на Наредба No. 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане.
  • Оценката на вредите и определянето на размера на обезщетението се извършва, след като увреденото лице е представило всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от три месеца от датата на завеждане на претенцията.
  • Размерът на обезщетението не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие, а за другите имущества - въз основа на правила за определяне на обезщетенията за вреди на имущества, различни от моторни превозни средства.