Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Полезно

  /  
  /   Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите: защита и солидарност

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите: защита и солидарност

02 Ноември 2022 г.

Всеки би могъл да пострада в пътен инцидент по вина на друг водач и без съмнение е справедливо да получи компенсация за претърпените вреди. Механизмът на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите гарантира правото на обезщетение на невиновни лица, пострадали при пътни инциденти, да получат обезщетение за нанесените им имуществени и неимуществени вреди. Именно заради ролята си за осигуряване на социална справедливост тази застраховка е задължителна. Ако сте сред хората, които приемат застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите като вид „пътен данък“ или излишен разход, то би било полезно да се замислите какви са ползите от нея и какви биха били последиците от липсата на този вид защитен механизъм.  

 

  • Застраховка ГО: защита на невиновните лица, пострадали при пътно произшествие, но и защита и на виновния водач

Нека разгледаме често срещана ситуация на пътя – пострадали сте при пътен инцидент по вина на друг водач, който има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Наличието й означава, че може да получите обезщетение за нанесените ви имуществени и неимуществени вреди от застрахователя на виновния водач.

Но защитата на застраховка ГО действа и по отношение на виновния водач, защото не той лично, а неговият застраховател ще поеме отговорността за изплащане на обезщетението. Всеки може да си представи тежките финансови последици за виновния водач, ако не е застрахован. Това означава, че ще се наложи да изплати суми, които могат да са много високи – десетки и дори стотици хиляди лева. В този смисъл застраховката ГО ни спасява от наистина тежки финансови проблеми.  

Разбира се, виновният застрахован водач трябва да е спазил изискванията по полицата – да не е употребил алкохол, наркотици и други упойващи средства, да не е напуснал мястото на настъпване на пътния инцидент, да не го е предизвикал умишлено, да е с валидни документи. Ако не са спазени, застрахователят ще изплати обезщетение за нанесените от него вреди, но може да предяви иск (регрес) към виновния водач за възстановяване на изплатените суми.

 

  • Застраховка ГО: социална справедливост и солидарност

Всеки човек споделя разбирането, че е справедливо невинно пострадалите на пътя да бъдат обезщетени за нанесените им вреди. Именно това гарантира механизмът на  застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и оттук произтича задължителният й характер. Ясен е начинът, по който пострадалите лица биват компенсирани, когато виновните водачи имат валидни застраховки ГО – чрез застрахователя. Но има случаи, когато „насреща“ няма застраховател, т.е. виновният водач е без застраховка или е неизвестен. Тогава ясно се откроява смисълът на защитния механизъм на застраховка ГО и ролята на Гаранционния фонд (ГФ) за защита на правата и интересите на невинно пострадалите на пътя.

В случаи, когато пътните инциденти са причинени от шофьори без сключена валидна застраховка ГО или от неидентифицирани автомобили, пострадалите лица могат да получат обезщетение от Гаранционния фонд, чрез управлявания от него „Фонд за незастраховани МПС“. Те имат възможност да заведат своята претенция директно пред Гаранционния фонд или чрез всеки застраховател, който предлага застраховка ГО, който от своя страна следва да я препрати към ГФ за произнасяне. След изплащане на обезщетение, ако виновният водач е известен, Гаранционният фонд завежда към него съдебен иск (регрес) за възстановяване на сумата.

Средствата във „Фонд за незастраховани МПС“ се набират основно от вноски от застрахователите, както и от регресни искове. Вноски са длъжни да правят всички компании, които продават застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, вкл. гранични застраховки, „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен транспорт. По този механизъм, с всяка продадена полица „Гражданска отговорност“ се превежда вноска (в размер на 12.50 лв. за 2023 г.) към „Фонд за незастраховани МПС“, управляван от ГФ. Така, на практика, всеки собственик на застрахован автомобил солидарно допринася за това пострадалите при ПТП да получат обезщетение в случаите на липса на застраховател, който да поеме тази отговорност. Нека се замислим – всеки от нас би могъл да попадне в такава ситуация и е справедливо да може да разчитаме на компенсация за нанесените ни вреди.

 

  • Застраховка ГО: обхватът е особено важен

Както посочихме по-горе защитният механизъм на застраховката ГО е основан на принципа на солидарността, а той не би могъл ефективно да функционира без широк обхват на застраховката. Затова тя е задължителна, а санкциите за липсата й са сериозни. Безотговорните или разсеяни собственици на моторни превозни средства без сключена валидна застраховка ГО могат да бъдат глобени  от 400 до 600 лв. за физически лица и от 2 000 до 5 000 лв. за юридически. При повторно нарушение глобите скачат драстично – за физически лица 2000 лв., а за юридически – 10 000 лв.

За да намали случаите на управление на МПС без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и повиши обхвата й, Гаранционният фонд изпраща напомнителни писма до незастрахованите собственици.  

 

  • Застраховка ГО: дълъгият срок за завеждане на претенция е в интерес на увредените лица

Срокът за завеждане на претенция по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е до 5 години от датата на пътното произшествие и това дава достатъчно време на пострадалите на пътя лица да предприемат необходимите действия за получаване на дължимото им обезщетение. Все пак е препоръчително претенцията да се заведе в по-кратък срок.

 

  • Гаранционният фонд защитава интересите на невиновно пострадалите лица на пътя при несъстоятелност на застраховател

Гаранционният фонд е създал и управлява „Обезпечителен фонд“, чрез който се гарантират и изплащат вземанията/дължимите обезщетения на увредените лица по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт в случай на несъстоятелност на застраховател със седалище Република България или клон на застраховател от трета държава, регистриран у нас. Вземанията на всяко лице са гарантирани в пълен размер до размера на минималните задължителни застрахователни суми по съответните застраховки. В допълнение нека посочим, че чрез „Обезпечителен фонд“ са гарантират и вземанията по животозастраховки на всяко застраховано лице в размер общо до 196 000 лв.