Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Онлайн плащания

  /     /   Глоби / имуществени санкции за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 638 от Кодекса за застраховането

Глоби / имуществени санкции за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 638 от Кодекса за застраховането

Сума: *Номер на фиш: *


От дата*

Номер на наказателно постановление*


От дата*

Име *

Презиме *

Фамилия *

ЕГН / ЛНЧ: *

Гаранционен фонд (Фонда)
ЕИК: 121446665
Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4

Secure payments