Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Контакти

  /   Контакти

ВАЖНО: В случай на ПТП, моля търсете отдел "Вътрешна ликвидация"!

Работно време с клиенти:

понеделник - петък

от 9:00 часа до 17:00 часа

 

Адрес и контакти: 

София 1000

Ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4

Телефони:

Централа:  +359 /2/ 980 30 49

+359 /2/ 980 66 72

+359 /887/ 232 659

Факс: +359 /2/ 980 30 48

Ел.поща: GF@gfund.bg

Интернет страница: https://www.guaranteefund.bg

 

  • Дирекция „Ликвидация“

Отдел „Вътрешна ликвидация“

            "Имуществени щети"

Телефони: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща: claims@gfund.bg

    

  •  Отдел „Международна ликвидация“

Телефони: +359 /2/ 980 30 49, +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща: claims@gfund.bg

  

  • Дирекция „Правна“

Телефон: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща: law@gfund.bg

        "Неимуществени щети"

Телефон: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща: GF@gfund.bg

        "Регреси"

Телефон: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща: law@gfund.bg

 

  • Дирекция „Финансово-счетоводни операции“

Телефон: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща: accounting@gfund.bg

 

  • Отдел „Административен“

Телефон: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72

Ел.поща:  GF@gfund.bg

  • Управление „Информационни и комуникационни технологии и анализ“

Телефон: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72; +359 /2/ 9 800 300

Ел.поща: IC@gfund.bg