Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Членове на Съвета на Гаранционния фонд

  /  
  /   Членове на Съвета на Гаранционния фонд

В Съвета на Гаранционния фонд членуват всички застрахователи, които са задължени да правят вноски към него. Това са застрахователите, които предлагат задължителните застраховки Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Злополука" на пътниците в общественият транспорт, гранични застраховки. Животозастрахователните дружества също членуват в Съвета на ГФ, като те правят вноски само към Обезпечителния фонд.

Членове на Съвета на Гаранционния фонд са:

ЗАД "Алианц България"

София 1407, ул."Сребърна" №16 
тел .: +359 2 930 25 00
ел.поща: bginsmps@allianz.bg
уебсайт: www.allianz.bg


ЗАД "Алианц България Живот"

София 1407, ул."Сребърна" №16 
тел.: +359 2 930 22 13
ел.поща: life@allianz.bg
сайт: www.allianz.bg


ЗАД "Армеец" АД

София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 2
тел.: + 359 2 811 91 00
факс: + 359 2 811 91 03
ел.поща: office@armeec.bg
сайт: www.armeec.bg


ЗЕАД „ЦКБ Живот" ЕАД

София 1000, ул. „Стефан Караджа" № 2
тел.: + 359 2 815 48 00
факс: + 359 2 815 48 33
ел.поща: ccb@ccb-life.bg
сайт: www.ccb-life.bg


ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

София 1000, пл. „Позитано" № 5
тел.: +359 2 985 66 10
факс: +359 2 985 61 03
ел.поща: public@bulstrad.bg
сайт: www.bulstrad.bg


ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД

София 1000, ул. "Света София" № 6
тел.: +359 2 915 30 10
факс: +359 2 915 30 50
ел.поща: bullife@bulstradlife.bg
сайт: www.bulstradlife.bg


ЗД "Бул Инс" АД

София 1407, бул. "Джеймс Баучер" № 87
тел.: 0700 166 33
сайт: www.bulins.com


ЗК "Уника" АД

София 1000, бул. "Тодор Александров" №18
тел.: 0700 111 50
ел.поща: info@uniqa.bg
сайт: www.uniqa.bg


ЗД "Уника Живот" АД

София 1000, бул. "Тодор Александров" №18
тел.: 0700 111 50
ел.поща: life@mail.uniqa.bg
сайт: www.uniqa.bg


"Групама Застраховане" ЕАД

София 1124, бул. „Цариградско шосе" 47А, блок „В", ет. 3
тел.: +359 2 915 88 88
факс: +359 2 915 88 99
ел.поща: office@groupama.bg
сайт: www.groupama.bg


"Групама Животозастраховане" ЕАД

София 1124, бул. „Цариградско шосе" 47А, блок „В", ет. 3
тел.: +359 2 915 88 88
факс: +359 2 915 88 99
ел.поща: office@groupama.bg
сайт: www.groupama.bg


"ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД

София 1000, бул. „Витоша" № 89Б
тел.: +359 2 981 57 99
Факс: +359 2 980 19 18
ел.поща: general.ins@dzi.bg
сайт: www.dzi.bg


"ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

София 1000, бул. „Витоша" № 89Б
тел.: +359 2 9815799
ел.поща: life.ins@dzi.bg
сайт: www.dzi.bg


ЗД "Евроинс" АД

София 1592, бул. „Христофор Колумб" №43
тел.: +359 2 965 15 25
факс: +359 2 965 15 26
ел.поща: office@euroins.bg
сайт: www.euroins.bg


ЗД "Евроинс Живот" ЕАД

София 1592, бул. „Христофор Колумб" №43
тел.: 0700 89 039
ел.поща: office@euroinslife.bg
сайт: www.euroins.bg


ЗАД "Енергия" АД

София 1407, ул."Сребърна" №16 
тел.: +359 2 981 41 81
факс: +359 2 986 09 04
ел.поща: info@energy.bg
web site: www.energy.bg


ЗК "Лев инс" АД

София 1700, бул."Симеоновско шосе" №67А
тел.: +359 2 80 55 333
факс: +359 2 952 24 81
ел.поща: info@lev-ins.com
сайт: www.lev-ins.com


„Животозастрахователен институт" АД

гр. София, бул. „Черни Връх” № 51 Д
тел.: +359 2 8055309
факс: +359 2 952 24 81
ел.поща: info@jzibg.com
сайт: www.jzibg.com


ЗАД "ОЗК Застраховане" АД

София 1000, ул. „Света София" №7
тел.: +359 2 981 31 22
факс: +359 2 981 43 51
ел.поща: headoffice@ozk.bg
сайт: www.ozk.bg


"Дженерали Застраховане" АД

София 1172, бул. "Княз Ал. Дондуков" №68
тел.: +359 2 9267 441
факс: +359 2 9267 441
ел.поща: information@generali.bg
сайт: www.generali.bg


"Застрахователно дружество ЕИГ Ре" АД

София 1592, бул. "Христофор Колумб" №43
тел.: +359 2 414 43 37
ел.поща: office@eig-re.com
сайт: www.eig-re.com/bg/


"ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве" АД

София, 1172, бул. Г. М. Димитров №1
тел.: 0700 16 406
факс: +359 2 9603703
ел.поща: info@dallbogg.com
сайт: www.dallbogg.com


ЗАД „Асет Иншурънс" АД

София 1303, ул. „Шар планина" №33
тел.: 0700 12 077; +359 2 904 77 00; +359 2 904 77 55
ел.поща:: office@assetins.bg
сайт: www.assetins.bg


ЗД „Съгласие" АД

София 1309, бул. "Тодор Александров" №117
тел.:+359 2 816 45 46
ел.поща: info@saglasie.bg
сайт: www.saglasie.bg


ЖЗК „Съгласие" ЕАД

София 1309, бул. "Тодор Александров" №117
тел.+359 2 816 45 46
ел.поща: office@saglasielife.bg
сайт: www.saglasielife.bg


„Граве България Животозастраховане“ ЕАД

София 1612, бул.Цар Борис ІІІ №1, ет.5
тел.: + 359 2 9811365
ел.поща: office@grawe.bg
сайт: www.grawe.bg


ЗД „ОЗОК Инс” АД

София, 1618, р-н Овча купел , бул. Никола Петков №52, сграда Трейд Хаус Уест, ет.4
тел.: + 359 2 4951 335
факс: +359 2 4951 354
ел.поща: info@ozok.bg
сайт: www.ozok.bg