Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Функции на Гаранционния Фонд

  /  
  /   Функции на Гаранционния Фонд

Гаранционният фонд:

 

  • Създава и управлява „Фонд за незастраховани моторни превозни средства“ , чрез който се изплащат обезщетения на увредените лица при пътен инцидент с незастраховано или неидентифицирано моторно превозно средство.
  • Създава и управлява „Обезпечителен фонд“, чрез който се изплащат гарантираните вземания в случай на несъстоятелност на застраховател.
  • Създава и развива Информационен център, в който води електронни регистри на застрахователните полици по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите “, за сертификатите "Зелена карта", за договорите за гранична застраховка, както и за застрахователните полици по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.
  • Администрира единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска в това число издаване на полици - ЕИСОУКР
  • Активно работи за превенция на шофирането без задължителните застраховки, включително и чрез писмено уведомяване на собствениците на МПС без застраховка.
  • Съдейства за повишаване на пътната безопасност, като подкрепя и финансира проекти за техника и информационни и комуникационни технологии за нуждите на МВР.
  • Участва в разработването, изменението и хармонизирането на проекти на нормативни актове в областта на застраховането.