Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Управление на Гаранционния фонд

  /  
  /   Управление на Гаранционния фонд

Гаранционният фонд се управлява от следните органи:

 • Съвет на Гаранционния фонд
 • Управителен съвет
 • Двама изпълнителни директори

 

Състав на съвета на Гаранционния фонд

В Съвета на Гаранционния фонд членуват всички застрахователи, които са задължени да правят вноски към него. Това са застрахователите, които предлагат задължителните застраховки Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Злополука" на пътниците в общественият транспорт, гранични застраховки. Животозастрахователните дружества също членуват в Съвета на ГФ, като те правят вноски само към Обезпечителния фонд.

 

Състав на Управителния съвет на Гаранционния фонд

Управителният съвет на Гаранционния фонд се състои от 7 членове:

 • г-н Максим Колев, Председател
 • г-н Стефан Стоилков
 • г-н Пламен Шинов
 • г-н Юри Копач
 • г-н Петър Аврамов
 • г-н Константин Велев
 • г-н Пламен Ялъмов

 

Изпълнителни директори

Гаранционният фонд има двама изпълнителните директори, които заедно го представляват и осъществяват текущото му ръководство.

Изпълнителни директори на Гаранционния фонд са:

 • г-н Максим Колев
 • г-н Стефан Стоилков

Г-н Стефан Стоилков е избран за изпълнителен директор, който самостоятелно осъществява правомощията на Гаранционния фонд и го представлява като синдик при несъстоятелност на застраховател или презастраховател.