Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

За нас

  /   За нас

Гаранционният фонд е институция със значима роля за защита интересите на гражданите и поддържане на стабилността на  застрахователния сектор и общественото доверие в него.

Чрез дейността му се гарантира правото на обезщетение на увредените  лица при пътни инциденти с незастраховани МПС и се обезпечават гарантираните вземания на застрахованите лица в случай на несъстоятелност на застраховател.  Гражданите могат да ползват редица информационни услуги и справки, предлагани от фонда.

Гаранционният фонд прилага активни мерки за повишаване обхвата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като по този начин защитава интересите на добросъвестните водачи и на обществото. Чрез оказваната подкрепа на МВР  по проекти за осигуряване на техника и информационни и комуникационни технологии, институцията реално допринася за по-ефективния пътен контрол и подобряването на пътната безопасност в страната.

Гаранционният фонд е създаден през 1997 г. със Закона за застраховане и извършва своята дейност съобразно действащото законодателство и вътрешен правилник за устройството и дейността. Институцията е пълноправен член в организацията „Съвет на бюрата”, ĸoятo yпpaвлявa cиcтeмaтa зa мeждyнapoднa зacтpaxoвĸa "Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт" нa aвтoмoбилиcтитe "Зeлeнa ĸapтa.

За Гаранционния фонд
Функции на Гаранционния Фонд
Управление на Гаранционния фонд
Съвет на фонда
Членове на Съвета на Гаранционния фонд
Фонд за незастраховани МПС
Обезпечителен фонд
Нормативна уредба
Отчети