Информационен център

Информационният център към Гаранционния фонд е създаден с цел предоставяне на възможност на увреденото лице да получи обезщетение по застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт.

В Информационния център се събират данни за всички регистрирани действащи полици по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт към края на предходната седмица (независимо от датата на сключването им).

С подписването на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз се реализира обмен на информация между информационните центрове на страните-членки.