Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Броят на полиците по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключени с клона на “Олимпик“, които са подадени за прекратяване във връзка с публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в официален вестник на Република Кипър са 197 694 бр.


Превозните средства, които са имали активна полица в „Олимпик“, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 13 часа днес, 23.08.2018г.) са 115 858 бр.

Прочети още...

Информация относно сключване на полици във връзка с отнетия лиценз на Застрахователна компания Олимпик АД

По отношение на полиците на Застрахователна компания Олимпик АД в ЕИСОУКР вече е осигурена техническа възможност за сключване на нови полици от застрахователите.

За да може да бъде сключена полица, периодът на покритие трябва да е от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.

Сключване на полици във връзка с отнетия лиценз на Застрахователна компания Олимпик АД

Във връзка с информацията, публикувана на страницата в Интернет на Застрахователна компания Олимпик АД относно прекратяване на всички действащи полици на дружеството Ви уведомяваме, че от страна на Гаранционния фонд са предприети действия по осигуряване на техническа възможност в ЕИСОУКР за сключване на нови полици от застрахователите.

Прочети още...

Застрахователни обезщетения на Застрахователна компания Олимпик

Във връзка с информация, оповестена в медии, свързана с изплащане на застрахователни обезщетения на Застрахователна компания Олимпик, чрез нейния клон в България, уведомяваме всички заинтересовани страни следното:
 
Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър.
 

Прочети още...