Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Броят на полиците по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключени с клона на “Олимпик“, които са подадени за прекратяване във връзка с публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в официален вестник на Република Кипър са 197 694 бр.


Превозните средства, които са имали активна полица в „Олимпик“, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 13 часа днес, 23.08.2018г.) са 115 858 бр.