Информация относно сключване на полици във връзка с отнетия лиценз на Застрахователна компания Олимпик АД

По отношение на полиците на Застрахователна компания Олимпик АД в ЕИСОУКР вече е осигурена техническа възможност за сключване на нови полици от застрахователите.

За да може да бъде сключена полица, периодът на покритие трябва да е от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.

По отношение на полиците на Застрахователна компания Олимпик АД в ЕИСОУКР вече е осигурена техническа възможност за сключване на нови полици от застрахователите.

За да може да бъде сключена полица, периодът на покритие трябва да е от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.