Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Превозните средства, които са имали активна полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ЗК „Олимпик-клон България“ КЧТ, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 14 часа днес, 27.08.2018г.) са 130 785 бр.

Прочети още...

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Превозните средства, които са имали активна полица по задължителна застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ЗК „Олимпик-клон България“  КЧТ, изтичаща след 17 август 2018 г.,  и за които вече има сключена нова (към 14 часа днес, 24.08.2018г.) са 123 612 бр.

Прочети още...

Информация за полици на „Застрахователна компания Олимпик - клон България“ КЧТ

Броят на полиците по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключени с клона на “Олимпик“, които са подадени за прекратяване във връзка с публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в официален вестник на Република Кипър са 197 694 бр.


Превозните средства, които са имали активна полица в „Олимпик“, изтичаща след 17 август 2018 г., и за които вече има сключена нова (към 13 часа днес, 23.08.2018г.) са 115 858 бр.

Прочети още...

Информация относно сключване на полици във връзка с отнетия лиценз на Застрахователна компания Олимпик АД

По отношение на полиците на Застрахователна компания Олимпик АД в ЕИСОУКР вече е осигурена техническа възможност за сключване на нови полици от застрахователите.

За да може да бъде сключена полица, периодът на покритие трябва да е от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.