Съвет на фонда

Съветът на фонда се състои от представители на всички застрахователи, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и/или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците, в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги.